7 gün süreyle yasaklandı…

Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada kent genelinde yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine istinaden bazı kararlar alındı.

Açıklamada, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yapılması muhtemel ‘Tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma’ gibi etkinlikler, diğer illerden katılımlarla birlikte 10-16 Şubat 2024 arasında 7 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır.” denildi.